Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 08 tháng 6 năm 2024

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 08/06/2024)

I. Căn cứ cảnh báo

  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 08/06/2024 từ 22mm đến 104mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 40-60mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 80-100mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Lạng Sơn

Tràng Định, Bình Gia, Văn Lãng và Bắc Sơn

Cao

2

Cao Bằng

Trùng Khánh, Hạ Lang, Quảng Uyên, Hòa An, Nguyên Bình và Thạch An

Cao

3

Hà Giang

Vị Xuyên, Bắc Mê, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Bắc Quang và Quang Bình

Cao

4

Tuyên Quang

Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn và Sơn Dương

Cao

5

Điện Biên

Nậm Pồ, Mường Nhé, Mường Chà, Tủa Chùa, Điện Biên và Điện Biên Đông

Cao

6

Lai Châu

Nậm Nhùn, Tam Đường, Mường Tè, Sìn Hồ và Tân Uyên

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Lào Cai

Bát Xát, Mường Khương và Si Ma Cai

Trung Bình

2

Sơn La

Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Mộc Châu, Yên Châu, Mai Sơn, Sông Mã, Sốp Cộp và Vân Hồ

Trung Bình

3

Hòa Bình

Lương Sơn, Kim Bôi, Cao Phong, Tân Lạc và Mai Châu

Trung Bình