Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 17/09/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT
(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 17/09/2023)

I. Căn cứ cảnh báo
– Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
– Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
– Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
II. Tình hình mưa
– Có mưa tại một số khu vực thuộc Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 17/09/2023 từ 20 mm 90mm.
III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
– Dự báo trong 6h tới, khu vực Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 20-30mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 30-40mm; khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 20-30mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 30-50mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Nam

Núi Thành, Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My và Nông Sơn

Cao

2

Quảng Ngãi

Trà Bồng, Tây Trà và Sơn Tây

Cao

3

Kon Tum

Đắk Glei, Ngọc Hồi, Đắk Tô, Đắk Hà và Tu Mơ Rông

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Gia Lai

K’Bang và Chư Prông

Trung bình

2

Đắk Lắk

Ea Súp

Trung bình