Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 31/10/2023

Vienkttv-BTLQ2023103119

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 31/10/2023)

1.Căn cứ cảnh báo

  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

2.Tình hình mưa

  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 31/10/2023 từ 30mm đến 130mm.

3.Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 40-80mm, khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 5-20mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 40-80mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Đắk Lắk

Ea Kar, M’Đrắk, Krông Bông và Krông Pak

Cao

2

Phú Yên

Đồng Xuân, Tuy An, Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa và Phú Hòa

Cao

3

Khánh Hòa

Vạn Ninh, Khánh Vĩnh, Diên Khánh và Khánh Sơn

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Bình

Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch và Quảng Ninh

Trung Bình

2

Quảng Trị

Vĩnh Linh

Trung Bình

3

Quảng Nam

Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Núi Thành, Phú Ninh và Nông Sơn

Trung Bình

4

Quảng Ngãi

Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Hà, Sơn Tây và Ba Tơ

Trung Bình

5

Gia Lai

K’Bang

Trung Bình

6

Bình Định

An Lão, Tây Sơn và Vân Canh

Trung Bình