Bản tin cảnh báo lũ quét 1h ngày 08 tháng 06 năm 2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 08/06/2023)

 

  1. Căn cứ cảnh báo
  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
  1. Tình hình mưa
  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 01h ngày 08/06/2023 từ 20 mm 90mm.
  • Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 40-60mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Cao Bằng

Bảo Lâm

Trung bình

2

Hà Giang

Mèo Vạc, Yên Minh và Bắc Mê

Trung bình

3

Bắc Kạn

Ba Bể, Ngân Sơn, Bạch Thông và Na Rì

Trung bình