Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 01h ngày 09/10/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT
(Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 09/10/2023)

I. Căn cứ cảnh báo
– Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
– Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
– Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
II. Tình hình mưa
– Có mưa tại một số khu vực thuộc Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 01h ngày 09/10/2023 từ 10mm đến 20mm.
III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
– Dự báo trong 6h tới, khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 0-30mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 10-50mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Thừa Thiên Huế

Nam Đông

Cao

2

TP. Đà Nẵng

Q. Hòa Vang

Cao

3

Quảng Nam

Đông Giang, Đại Lộc, Nam Giang, Hiệp Đức, Tiên Phước, Nam Trà My, Núi Thành, Phú Ninh và Nông Sơn

Cao

4

Kon Tum

Đắk Glei và Tu Mơ Rông

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Ngãi

Bình Sơn

Trung Bình