Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 01h ngày 16/06/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 16/06/2023)

 

  1. Căn cứ cảnh báo
  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
  1. Tình hình mưa
  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 01h ngày 16/06/2023 từ 40 mm – 60mm.
  • Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 15-35mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 40-80mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Cao Bằng

Bảo Lâm, Bảo Lạc, Thông Nông, Hà Quảng, Trà Lĩnh, Hòa An và Nguyên Bình

Trung Bình

2

Hà Giang

Yên Minh và Bắc Mê

Trung Bình

3

Bắc Kạn

Pắc Nặm, Ba Bể và Ngân Sơn

Trung Bình

4

Tuyên Quang

Lâm Bình và Na Hang

Trung Bình