Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 07h ngày 01/12/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 01/12/2023)

  1. Căn cứ cảnh báo
  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
  1. Tình hình mưa
  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 07h ngày 01/12/2023 từ 80 mm đến 170mm.
  • Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
  • Dự báo trong 6h tới, Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 30-90mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 70-150mm; Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 40-90mm; Nam Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 30-50mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Hà Tĩnh

Hương Khê và Kỳ Anh

Cao

2

Quảng Bình

Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Ninh và Lệ Thủy

Cao

3

Quảng Nam

Đại Lộc và Nam Trà My

Cao

4

Quảng Ngãi

Tây Trà, Sơn Hà, Sơn Tây và Ba Tơ

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

TP. Đà Nẵng

Q. Hòa Vang

Trung Bình

2

Kon Tum

Đắk Glei và Tu Mơ Rông

Trung Bình

3

Gia Lai

K’Bang

Trung Bình

4

Đắk Lắk

M’Đrắk

Trung Bình

5

Bình Định

An Lão

Trung Bình

6

Phú Yên

Sông Hinh

Trung Bình