Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 07h ngày 04/06/2024

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 04/06/2024)

I. Căn cứ cảnh báo

–        Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

–        Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

–        Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

–        Có mưa tại một số khu vực Bắc Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 07h ngày 04/06/2024 từ 10mm đến 80mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

–        Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Bắc Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 5mm đến 25mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 40mm đến 60mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

 

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Hà Giang

Vị Xuyên, Bắc Mê và Bắc Quang

Cao

2

Tuyên Quang

Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa và Hàm Yên

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Lạng Sơn

Tràng Định

Trung bình

2

Cao Bằng

Bảo Lâm, Bảo Lạc, Thông Nông, Hà Quảng, Trà Lĩnh, Hòa An, Nguyên Bình và Thạch An

Trung bình

3

Bắc Kạn

Pắc Nặm, Ba Bể và Ngân Sơn

Trung bình