Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 07h ngày 08/12/2022

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 08/12/2022)

I. Căn cứ cảnh báo

– Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

– Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

– Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

– Có mưa tại một số khu vực thuộc Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 07h ngày 08/12/2022 từ 80-100mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

– Dự báo trong 6h tới, khu vực Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 40-60mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 90-120mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Nam Đông Giang và Đại Lộc

Trung Bình

2

Quảng Ngãi Ba Tơ

Trung Bình

3

Gia Lai K’Bang

Trung Bình

4

Đắk Lắk M’Đrắk

Trung Bình

5

Bình Định Tây Sơn và Vân Canh

Trung Bình

6

Phú Yên Đồng Xuân, Tuy An, Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa và Phú Hòa

Trung Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *