Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 07h ngày 08/12/2022

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 08/12/2022)

I. Căn cứ cảnh báo

– Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

– Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

– Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

– Có mưa tại một số khu vực thuộc Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 07h ngày 08/12/2022 từ 80-100mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

– Dự báo trong 6h tới, khu vực Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 40-60mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 90-120mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Nam Đông Giang và Đại Lộc

Trung Bình

2

Quảng Ngãi Ba Tơ

Trung Bình

3

Gia Lai K’Bang

Trung Bình

4

Đắk Lắk M’Đrắk

Trung Bình

5

Bình Định Tây Sơn và Vân Canh

Trung Bình

6

Phú Yên Đồng Xuân, Tuy An, Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa và Phú Hòa

Trung Bình

Trả lời