Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 07h ngày 14/09/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 14/09/2023)

  1. Căn cứ cảnh báo

–        Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

–        Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

–        Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

      2. Tình hình mưa

–        Có mưa tại một số khu vực Bắc Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 07h ngày 14/09/2023 từ 60mm đến 200mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

–        Dự báo trong 6h tới, một số khu vực  Bắc Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10mm đến 40mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 40-80mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Bắc Giang

Lục Nam, Lục Ngạn và Sơn Động

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Lạng Sơn

Cao Lộc, Chi Lăng và Lộc Bình

Trung Bình

2

Bắc Kạn

Bạch Thông và Chợ Đồn

Trung Bình

3

Tuyên Quang

Chiêm Hóa, Yên Sơn và Sơn Dương

Trung Bình