Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 07h ngày 15/10/2023

Vienkttv-BTLQ2023101507

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 7h ngày 15/10/2023)

1.Căn cứ cảnh báo

  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

2.Tình hình mưa

  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 7h ngày 15/10/2023 từ 30mm đến 150mm.

3.Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 20-100mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 40-140mm, khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 10-60mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 50-100mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Bình

Quảng Ninh và Lệ Thủy

Cao

2

Quảng Trị

ĐaKrông

Cao

3

Thừa Thiên Huế

Phong Điền, A Lưới và Nam Đông

Cao

4

TP. Đà Nẵng

Q. Hòa Vang

Cao

5

Quảng Nam

Tây Giang, Đông Giang, Đại Lộc, Nam Giang, Phước Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Núi Thành, Phú Ninh và Nông Sơn

Cao

6

Quảng Ngãi

Bình Sơn, Trà Bồng, Tây Trà, Tư Nghĩa, Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long và Ba Tơ

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Lâm Đồng

Bảo Lâm

Trung Bình

2

Đắk Lắk

Ea Súp và Buôn Đôn

Trung Bình