Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 07h ngày 16/10/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 16/10/2023)

 

I. Căn cứ cảnh báo

–        Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

–        Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

–        Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

–        Có mưa tại một số khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 07h ngày 16/10/2023 từ 50 mm đến 90mm.

 

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

–        Dự báo trong 6h tới, khu vực Trung Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20mm đến 60mm, một số nơi có lượng mưa lớn nhất lên tới từ 60- 160mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Ngãi

Bình Sơn, Trà Bồng, Tây Trà, Tư Nghĩa, Sơn Hà, Minh Long và Ba Tơ

Cao

2

Bình Định

An Lão và Hoài Ân

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Thừa Thiên Huế

A Lưới và Nam Đông

Trung Bình

2

TP. Đà Nẵng

Q. Hòa Vang

Trung Bình

3

Quảng Nam

Tây Giang, Đông Giang, Đại Lộc, Nam Giang, Phước Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà My, Núi Thành và Nông Sơn

Trung Bình

4

Phú Yên

Đồng Xuân và Sơn Hòa

Trung Bình