Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 07h ngày 17/11/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 17/11/2023)

     1. Căn cứ cảnh báo

–        Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

–        Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

–        Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

      2. Tình hình mưa

–        Có mưa tại một số khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 07h ngày 17/11/2023 từ 30mm đến 90mm, có nơi trên 90mm.

      3. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

–        Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10mm đến 35mm, có nơi lượng mưa lớn nhất từ 60mm đến 90mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Nam

Núi Thành

Trung bình

2

Quảng Ngãi

Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Hà và Sơn Tây

Trung bình

3

Phú Yên

Sông Hinh và Tây Hòa

Trung bình

4

Khánh Hòa

Khánh Vĩnh và Khánh Sơn

Trung bình

5

Ninh Thuận

Bác Ái

Trung bình