Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 07h ngày 18/07/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 18/07/2023)

  1. Căn cứ cảnh báo
  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
  1. Tình hình mưa
  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 07h ngày 18/07/2023 từ 50 mm đến 170mm.
  • Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
  • Dự báo trong 6h tới, Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 30-50mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 35-70mm; Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 25-70mm cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1                

Quảng Ninh

Bình Liêu và Hải Hà

Cao

2                

Lạng Sơn

Cao Lộc, Chi Lăng, Lộc Bình và Đình Lập

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Gia Lai

Ia Grai và Đức Cơ

Trung Bình

2

Lâm Đồng

Bảo Lâm

Trung Bình