Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 07h ngày 27/09/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 27/09/2023)

 

  1. Căn cứ cảnh báo
  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
  1. Tình hình mưa
  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 07h ngày 27/09/2023 từ 50 mm – 300mm.
  • Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 30-110mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 140-190mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Nghệ An

Quế Phong, Nghĩa Đàn và Thanh Chương

Cao

 

2

Thanh Hóa

Bá Thước, Lang Chánh, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Thạch Thành, Thọ Xuân, Thường Xuân và Như Xuân

 

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Ninh

Tiên Yên và Ba Chẽ

Trung Bình

2

Khánh Hòa

Khánh Sơn

Trung Bình

3

Ninh Thuận

Bác Ái

Trung Bình