Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 13h ngày 02/07/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 02/07/2023)

 

  1. Căn cứ cảnh báo
  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
  1. Tình hình mưa
  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 13h ngày 02/07/2023 từ 30 mm đến 60 mm.
  • Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 5- 20mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 40-80mm; khu vực Nam Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 50-100mm; khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 80-120mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Lai Châu

Nậm Nhùn, Tam Đường, Sìn Hồ, Phong Thổ, Than Uyên

Cao

2

Quảng Nam

Tây Giang, Đông Giang và Đại Lộc

Cao

3

Đắk Lắk

Ea Kar và M’Đrắk

Cao

4

Lâm Đồng

TP. Đà Lạt, Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng, Bảo Lâm và Cát Tiên

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Hà Giang

Vị Xuyên, Hoàng Su Phì , Nậm Pồ, Tủa Chùa và Xín Mần

Trung Bình

2

Lào Cai

Mường Khương, Si Ma Cai và Bắc Hà

Trung Bình

3

Thừa Thiên Huế

Nam Đông

Trung Bình

4

TP. Đà Nẵng

Q. Hòa Vang

Trung Bình

5

Bình Định

An Lão

Trung Bình

6

Khánh Hòa

Diên Khánh và Khánh Sơn

Trung Bình