Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 13h ngày 03/12/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 03/12/2023)

 

  1. Căn cứ cảnh báo
  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

      2. Tình hình mưa

  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 13h ngày 03/12/2023 từ 60mm đến 80mm.

      3. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 70 – 145mm, Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Ngãi

Sơn Hà, Minh Long và Ba Tơ

Trung Bình

2

Phú Yên

Sông Hinh và Tây Hòa

Trung Bình

3

Khánh Hòa

Khánh Vĩnh, Diên Khánh và Khánh Sơn

Trung Bình

4

Ninh Thuận

Bác Ái

Trung Bình