Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 13h ngày 10/07/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 10/07/2023)

  1. Căn cứ cảnh báo
  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
  1. Tình hình mưa
  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 13h ngày 10/07/2023 từ 20 mm đến 45mm.
  • Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
  • Dự báo trong 6h tới, Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 5-20mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 10-60mm; Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 5-10mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 10-30mm cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1                     

Lâm Đồng

TP. Đà Lạt, Đam Rông, Lâm Hà và Đức Trọng

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Lai Châu

Nậm Nhùn, Tam Đường, Mường Tè, Sìn Hồ và Phong Thổ

Trung Bình

2

Kon Tum

Đắk Glei, Ngọc Hồi, Kon Rẫy và Sa Thầy

Trung Bình

3

Gia Lai

K’Bang, Đắk Đoa, Chư Păh và Mang Yang

Trung Bình

4

Đắk Nông

Đắk Glong, Krông Nô và Đắk Song

Trung Bình