Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 13h ngày 12/09/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 12/09/2023)

 

1.Căn cứ cảnh báo

  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

2.Tình hình mưa

  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 13h ngày 12/09/2023 từ 40 mm đến 100 mm.

3.Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10- 40mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 60-100mm; khu vực Bắc Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10-40mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 70-100mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Cao Bằng

Bảo Lâm, Bảo Lạc, Trùng Khánh, Hạ Lang, Phục Hòa, Hòa An

Cao

2

Hà Giang

Vị Xuyên, Bắc Mê, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Bắc Quang và Quang Bình

Cao

3

Bắc Kạn

Pắc Nặm, Ba Bể, Ngân Sơn, Bạch Thông, Chợ Đồn

Cao

4

Tuyên Quang

Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên và Yên Sơn

Cao

5

Yên Bái

Lục Yên, Văn Yên, Mù Cang Chải, Trạm Tấu và Văn Chấn

Cao

6

Lai Châu

Tam Đường và Tân Uyên

Cao

7

Sơn La

Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Mường La, Bắc Yên, Phù Yên, Mộc Châu

Cao

8

Nghệ An

Quế Phong, Kỳ Sơn và Tương Dương

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Lạng Sơn

Tràng Định, Bình Gia và Hữu Lũng

Cao

2

Bắc Giang

Yên Thế, Tân Yên, Lạng Giang, Lục Nam và Việt Yên

Cao

3

Lào Cai

Bát Xát, Mường Khương, Si Ma Cai, Bắc Hà, Bảo Thắng, Bảo Yên

Cao

4

Thái Nguyên

Định Hóa, Đồng Hỷ và Võ Nhai

Cao

5

Hòa Bình

Đà Bắc, Kỳ Sơn, Lương Sơn, Kim Bôi, Cao Phong, Tân Lạc

Cao

6

Thanh Hóa

Quan Hóa, Bá Thước, Quan Sơn, Lang Chánh, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy

Cao