Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 13h ngày 15/09/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 15/09/2023)

 

  1. Căn cứ cảnh báo
  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
  1. Tình hình mưa
  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 13h ngày 15/09/2023 từ 30 mm 80mm.
  • Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 15-40mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 50-80mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Thanh Hóa

Lang Chánh, Cẩm Thủy

Cao

2

Nghệ An

Quế Phong, Kỳ Sơn, Tương Dương

Cao

3

Quảng Bình

Quảng Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Hà Tĩnh

Hương Sơn

Trung Bình

2

Quảng Ngãi

Bình Sơn, Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long và Ba Tơ

Trung Bình

3

Thừa Thiên Huế

Phong Điền, A Lưới và Nam Đông

Trung Bình