Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 13h ngày 26 tháng 6 năm 2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 26/06/2023)

I. Căn cứ cảnh báo

  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa 

  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 13h ngày 26/06/2023 từ 20 mm đến 60mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 35-75mm; khu vực Bắc Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 85-110mm; khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 70-120mm . Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Lạng Sơn

 

Tràng Định, Bình Gia, Cao Lộc, Lộc Bình và Đình Lập

 

Cao

 

2

Thanh Hóa

Mường Lát, Quan Hóa, Bá Thước, Quan Sơn, Lang Chánh và Thường Xuân

 

Cao

 

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Cao Bằng

Bảo Lâm, Trà Lĩnh, Trùng Khánh, Hạ Lang, Quảng Uyên, Nguyên Bình

Trung Bình

3

Bắc Kạn

Pắc Nặm, Ba Bể, Ngân Sơn, Bạch Thông, Chợ Đồn và Na Rì

Trung Bình

4

Thái Nguyên

Định Hóa và Võ Nhai

Trung Bình

5

Hòa Bình

Tân Lạc và Lạc Sơn

Trung Bình

6

Nghệ An

Quế Phong, Quỳ Châu, Tương Dương, Quỳ Hợp, Con Cuông và Thanh Chương

Trung Bình

7

Hà Tĩnh

Hương Sơn và Hương Khê

Trung Bình

8

Quảng Bình

Minh Hóa

Trung Bình

9

Thừa Thiên Huế

A Lưới

Trung Bình

10

Quảng Nam

Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang và Phước Sơn

Trung Bình

11

Kon Tum

Đắk Glei và Kon Rẫy

Trung Bình

12

Gia Lai

K’Bang, Mang Yang, Chư Sê, Đak Pơ và Phú Thiện

Trung Bình

13

Đắk Lắk

Krông Năng, Ea Kar, M’Đrắk, Krông Bông, Krông Pak và Cư Kuin

Trung Bình

14

Đắk Nông

Đắk Glong, Krông Nô và Đắk Song

Trung Bình

15

Lâm Đồng

Đạ Huoai, Lâm Hà, Đơn Dương, Đức Trọng, Bảo Lâm và Đạ Tẻh

Trung Bình

16

Bình Định

Vân Canh

Trung Bình

17

Phú Yên

Đồng Xuân, Sơn Hòa và Sông Hinh

Trung Bình

18

Ninh Thuận

Ninh Sơn và Thuận Nam

Trung Bình