Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 19h ngày 01/07/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 01/07/2023)

 

  1. Căn cứ cảnh báo
  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
  1. Tình hình mưa
  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 01/07/2023 từ 20 mm đến 40mm.
  • Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 20-60mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 30-50mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Lâm Đồng

Đạ Huoai và Đạ Tẻh

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Hà Giang

Vị Xuyên, Bắc Mê và Bắc Quang

Trung Bình

2

Điện Biên

Mường Nhé

Trung Bình

3

Lai Châu

Nậm Nhùn, Tam Đường, Mường Tè, Sìn Hồ, Phong Thổ, Than Uyên và Tân Uyên

Trung Bình

4

Gia Lai

Đức Cơ

Trung Bình

5

Bình Thuận

Đức Linh

Trung Bình