Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 19h ngày 01/11/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 01/11/2023)

I. Căn cứ cảnh báo

–        Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

–        Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

–        Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

–        Có mưa tại một số khu vực Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 01/11/2023 từ 40mm đến 80 mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

–        Dự báo trong 6h tới, khu vực Trung Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20mm đến 50mm, một số nơi lượng mưa cao nhất từ 60mm – 120mm; khu vực Tây Nguyên có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 15mm đến 30mm, một số nơi lượng mưa cao nhất từ 40mm – 70mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Nam

Đông Giang, Đại Lộc, Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Núi Thành, Phú Ninh và Nông Sơn

Cao

2

Quảng Ngãi

Bình Sơn, Trà Bồng, Tây Trà, Tư Nghĩa, Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long và Ba Tơ

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Thừa Thiên Huế

A Lưới và Nam Đông

Trung Bình

2

TP. Đà Nẵng

Q. Hòa Vang

Trung Bình

3

Phú Yên

Sông Hinh và Tây Hòa

Trung Bình

4

Đắk Lắk

M’Đrắk

Trung Bình

5

Bình Định

Vân Canh

Trung Bình

6

Khánh Hòa

Vạn Ninh

Trung Bình