Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 19h ngày 06/10/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 06/10/2023)

  1. Căn cứ cảnh báo
  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
  1. Tình hình mưa
  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 06/10/2023 từ 50 mm đến 100mm.
  • Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
  • Dự báo trong 6h tới, Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 20-90mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 20-160mm; Bắc Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 5-10mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 10-20mm; Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 15-40mm; Nam Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 50-90mm cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Cao Bằng

Bảo Lâm, Bảo Lạc, Thông Nông, Hà Quảng, Hòa An, Nguyên Bình và Thạch An

Cao

2

Hà Giang

Mèo Vạc, Vị Xuyên, Bắc Mê, Hoàng Su Phì và Bắc Quang

Cao

3

Bắc Kạn

Pắc Nặm và Ngân Sơn

Cao

4

Lào Cai

Bát Xát và Sa Pa

Cao

5

Lai Châu

Nậm Nhùn, Tam Đường, Sìn Hồ, Phong Thổ và Tân Uyên

Cao

6

Gia Lai

K’Bang, Ia Grai, Đức Cơ và Chư Prông

Cao

7

Lâm Đồng

Đạ Huoai và Đạ Tẻh

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Điện Biên

Nậm Pồ, Mường Chà và Tủa Chùa

Trung Bình

2

Kon Tum

Kon Rẫy và Đắk Hà

Trung Bình

3

Bình Định

Hoài Ân và Tây Sơn

Trung Bình

4

Phú Yên

Đồng Xuân và Sơn Hòa

Trung Bình