Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 19h ngày 14/10/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 14/10/2023)

  1. Căn cứ cảnh báo
  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
  1. Tình hình mưa
  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 14/10/2023 từ 50 mm đến 130mm.
  • Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
  • Dự báo trong 6h tới, Trung Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 60-100mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 40-180mm; Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 30-60mm, Nam Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10-40mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 30-50mm cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Thừa Thiên Huế

Phong Điền và Nam Đông

Cao

2

TP. Đà Nẵng

Q. Hòa Vang

Cao

3

Quảng Nam

Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà My, Núi Thành và Phú Ninh

Cao

4

Lâm Đồng

Đạ Huoai, TP. Bảo Lộc, Lâm Hà, Đức Trọng, Bảo Lâm, Đạ Tẻh và Cát Tiên

Cao

5

Bình Định

An Lão, Tây Sơn và Vân Canh

Cao

6

Ninh Thuận

Ninh Sơn và Thuận Nam

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Bình

Tuyên Hóa và Quảng Trạch

Trung Bình

2

Quảng Ngãi

Bình Sơn, Trà Bồng, Tây Trà, Tư Nghĩa, Sơn Hà, Minh Long và Ba Tơ

Trung Bình

3

Đắk Lắk

Krông Năng, Ea Kar, M’Đrắk, Krông Bông, Krông Pak và Cư Kuin

Trung Bình

4

Đắk Nông

Đắk Glong, Cư Jút, Đắk Mil, Krông Nô, Đắk Song và Đắk R’lấp

Trung Bình

5

Phú Yên

Đồng Xuân, Sơn Hòa, Sông Hinh và Tây Hòa

Trung Bình

6

Khánh Hòa

Khánh Vĩnh

Trung Bình

7

Bình Thuận

Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc và Đức Linh

Trung Bình