Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 19h ngày 25/07/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 25/07/2023)

 

  1. Căn cứ cảnh báo
  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
  1. Tình hình mưa
  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 25/07/2023 từ 50 mm đến 100mm.
  • Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 15-25mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 80-100mm; khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 80-90mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Phú Yên

Sông Hinh và Tây Hòa

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Kon Tum

Ia H’Drai

Trung Bình

2

Gia Lai

Ia Grai

Trung Bình

3

Đắk Lắk

Krông Bông, Krông Ana, Lắk và Cư Kuin

Trung Bình

4

Đắk Nông

Đắk Glong và Đắk R’lấp

Trung Bình

5

Lâm Đồng

Bảo Lâm và Cát Tiên

Trung Bình