Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 19h ngày 30/11/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 30/11/2023)

 

 

  1. Căn cứ cảnh báo

–        Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

–        Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

–        Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

 

  1. Tình hình mưa

–        Có mưa tại một số khu vực Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 30/11/2023 từ 50mm đến 170mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

–        Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Trung Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20mm đến 40mm, có nơi lượng mưa lớn nhất từ 100mm đến 140mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

 

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Phú Yên

Sông Hinh và Tây Hòa

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Đắk Lắk

M’Đrắk

Trung Bình