Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 1h ngày 03/12/2023

Vienkttv-BTLQ2023120301

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 1h ngày 03/12/2023)

 

1.Căn cứ cảnh báo

  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

2.Tình hình mưa

  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 1h ngày 03/12/2023 từ 20mm đến 90mm.

3.Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10-50mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 30-100mm, khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 10-80mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Khánh Hòa

Khánh Vĩnh, Diên Khánh và Khánh Sơn

Cao

2

Ninh Thuận

Bác Ái, Ninh Hải và Thuận Bắc

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Ngãi

Sơn Hà, Minh Long và Ba Tơ

Trung Bình

2

Đắk Lắk

M’Đrắk

Trung Bình

3

Lâm Đồng

Lạc Dương

Trung Bình

4

Phú Yên

Tây Hòa

Trung Bình

5

Bình Thuận

Hàm Thuận Nam

Trung Bình