Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 1h ngày 12/08/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 1h ngày 12/08/2023)

 

1.Căn cứ cảnh báo

  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

2.Tình hình mưa

  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 1h ngày 12/08/2023 từ 50 mm đến 110 mm.

3.Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 5- 25mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 35-70mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Lai Châu

Nậm Nhùn, Tam Đường, Mường Tè, Sìn Hồ, Phong Thổ và Than Uyên

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Hà Giang

Vị Xuyên và Bắc Quang

Trung Bình

2

Yên Bái

Mù Cang Chải

Trung Bình

3

Hà Giang

Tủa Chùa và Tuần Giáo

Trung Bình

4

Sơn La

Quỳnh Nhai, Thuận Châu và Mường La

Trung Bình