Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 1h ngày 19/07/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 1h ngày 19/07/2023)

 

  1. Căn cứ cảnh báo
  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
  1. Tình hình mưa
  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 1h ngày 19/07/2023 từ 50 mm đến 100 mm.
  • Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10- 20mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 20-30mm; khu vực Bắc Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10-40mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 20-50mm; khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 5-10mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 20-30mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Thanh Hóa

Quan Hóa, Bá Thước, Quan Sơn, Lang Chánh, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Lào Cai

Bát Xát, Sa Pa và Văn Bàn

Trung Bình

2

Yên Bái

Mù Cang Chải

Trung Bình

3

Lai Châu

Tam Đường, Sìn Hồ, Phong Thổ và Tân Uyên

Trung Bình

4

Kon Tum

Đắk Glei, Ngọc Hồi, Đắk Tô, Đắk Hà, Sa Thầy và Tu Mơ Rông

Trung Bình