Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 1h ngày 31/08/2023

 

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT
(Bản tin cảnh báo lũ quét 1h ngày 31/08/2023)

I. Căn cứ cảnh báo
– Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
– Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
– Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
II. Tình hình mưa
– Có mưa tại một số khu vực thuộc Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 1h ngày 31/08/2023 từ 60 mm đến 150 mm.
III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
– Dự báo trong 6h tới, khu vực Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10- 35mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 50-100mm. Khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 5- 30mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 50-80mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Kon Tum

Đắk Glei, Ngọc Hồi, Kon Rẫy, Đắk Hà và Sa Thầy

Cao

2

Gia Lai

K’Bang, Đắk Đoa, Chư Păh, Mang Yang, Chư Prông và Chư Sê

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Nam

Nam Trà My, Bắc Trà My, Nam Giang, Phước Sơn

Trung Bình

2

Quảng Ngãi

TX. Đức Phổ, Sơn Hà, Ba Tơ, Trà Bồng, Tây Trà

Trung Bình