Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 7h ngày 07/10/2023

Vienkttv-BTLQ2023100707

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 7h ngày 07/10/2023)

 

1.Căn cứ cảnh báo

  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

2.Tình hình mưa

  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 7h ngày 07/10/2023 từ 30mm đến 100mm.

3.Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 0-70mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 20-120mm, khu vực Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 0-30mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 20-90mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Điện Biên

Mường Nhé, Mường Chà, Tuần Giáo, Điện Biên và Mường ảng

Cao

2

Lai Châu

Mường Tè

Cao

3

Nghệ An

Kỳ Sơn, Tương Dương, Nghĩa Đàn, Con Cuông, Anh Sơn và Thanh Chương

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Yên Bái

Yên Bình

Trung Bình

2

Quảng Bình

Minh Hóa và Tuyên Hóa

Trung Bình

3

Quảng Trị

ĐaKrông

Trung Bình

4

Thừa Thiên Huế

Phong Điền và A Lưới

Trung Bình