Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 7h ngày 24/10/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 24/10/2023)

I. Căn cứ cảnh báo

–        Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

–        Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

–        Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

–        Có mưa tại một số khu vực Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 07h ngày 24/10/2023 từ 50mm đến 150 mm.

 

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

–        Dự báo trong 6h tới, một số khu vực  Trung Bộ  có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10mm đến 60mm, một số nơi có lượng mưa lớn nhất từ 60mm đến 130mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Bình

Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy

Cao

2

Quảng Trị

Vĩnh Linh, Hướng Hóa, ĐaKrông, Cam Lộ và Hải Lăng

Cao

3

Thừa Thiên Huế

Phong Điền, A Lưới và Nam Đông

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Hà Tĩnh

Hương Sơn, Vũ Quang và Hương Khê

Trung Bình

2

TP. Đà Nẵng

Q. Hòa Vang

Trung Bình

3

Quảng Nam

Tây Giang, Đông Giang, Đại Lộc, Nam Giang, Hiệp Đức và Nông Sơn

Trung Bình

4

Ninh Thuận

Bác Ái

Trung Bình

5

Bình Thuận

Bắc Bình

Trung Bình