Bản tin cảnh báo lũ quét ngày 07h ngày 11 tháng 6 năm 2024

Vienkttv-BTLQ2024061107

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 7h ngày 11/06/2024)

 

1.Căn cứ cảnh báo

  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

2.Tình hình mưa

  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 7h ngày 11/06/2024 từ 20 mm đến 90 mm.

3.Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 5-20mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 20-50mm, khu vực Bắc Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 0-10mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 20-50mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Ninh

Bình Liêu, Đầm Hà và Hải Hà

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Cao Bằng

Bảo Lâm, Bảo Lạc, Thông Nông, Hà Quảng và Nguyên Bình

Trung Bình

2

Hà Giang

Yên Minh và Vị Xuyên

Trung Bình

3

Điện Biên

Mường Nhé

Trung Bình

4

Lai Châu

Mường Tè

Trung Bình

5

Nghệ An

Quế Phong

Trung Bình