Đại hội công đoàn cơ sở Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu lần thứ XXIV

Sáng ngày 25/5, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KTTV&BĐKH) đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Tham dự đại hội về phía Công đoàn Bộ TN&MT có ông Võ Văn Hòa (Ủy viên Ban Thường vụ) và ông Phạm Đình Tuân (phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra); về phía Viện Khoa học KTTV&BĐKH có các đồng chí Lãnh đạo Viện và toàn thể đoàn viên Công đoàn Viện.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Doãn Hà Phong (Chủ tịch Công đoàn Viện KTTV&BĐKH) cho biết: Trong những năm qua, CĐCS Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu ngày càng lớn mạnh, hoạt động hiệu quả, phát huy vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đồng thời là cầu nối với các cấp Chính quyền, tuyên truyền các quan điểm chỉ đạo của Đảng, chính sách pháp luật đến toàn thể CBCCVC, người lao động; kịp thời động viên, phát huy tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm, sức sáng tạo góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ, chức trách được giao.

Ông Doãn Hà Phong phát biểu tại đại hội

Đại hội lần này là một kỳ sinh hoạt hết sức quan trọng, nhằm tổng kết đánh giá các ưu điểm, các mặt đã thực hiện tốt và các mặt còn hạn chế trong hoạt động của nhiệm kỳ vừa qua, đề ra các phương hướng, mục tiêu cho hoạt động của nhiệm kỳ tới. Đồng thời sáng suốt lựa chọn các đồng chí có đủ phẩm chất, trình độ và tinh thần trách nhiệm, bầu vào BCH CĐCS nhiệm kỳ 2023-2028 để tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội. Tại đại hội này, tôi đề nghị các đồng chí công đoàn viên tham dự đại hội phát huy đầy đủ tinh thần dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đóng góp hết sức mình cho thành công của đại hội.

Trong báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2019 – 2023 của công đoàn Viện KTTV&BĐKH, ông Doãn Hà Phong nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, trong tình hình đất nước ta gặp rất nhiều khó khăn, thách thức ảnh hưởng không nhỏ đến người lao động, đặc biệt là vấn đề việc làm, tiền lương, thu nhập, đời sống. Song với tinh thần năng động, sáng tạo, đội ngũ đoàn viên, người lao động vẫn phát triển cả về số lượng và chất lượng; tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng phát triển.

Đoàn chủ tịch 

Tổ chức công đoàn đã bám sát đường lối chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chương trình, kế hoạch công tác của Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường, công đoàn cơ sở Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt nghị quyết Đại hội của nhiệm kỳ trước đã đề ra; hoạt động của các cấp công đoàn đã có nhiều khởi sắc, phát huy được trách nhiệm là người đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công chức, viên chức, lao động; chủ động sáng tạo trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, lao động đáp ứng yêu cầu phát triển của Viện trong giai đoạn mới.

Ông Võ Văn Hòa phát biểu tại đại hội

Căn cứ vào tình hình thực tế với những thuận lợi, khó khăn và trên cơ sở tổng kết, đánh giá hoạt động công đoàn cũng như nhận diện những hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua, Đại hội Công đoàn cơ sở Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028. Trong đó, ưu tiên vận động viên chức và người lao động nâng cao chất lượng tham gia nghiên cứu xây dựng các văn bản pháp luật, chế độ chính sách; tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Chú trọng chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, người lao động vững mạnh toàn diện; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh…

Phát biểu tại đại hội, ông Võ Văn Hòa (Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Bộ TN&MT) đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua của Công đoàn Viện Khoa học KTTV&BĐKH. Đồng thời, nhất trí với những phương hướng mục tiêu mà Công đoàn Viện Khoa học KTTV&BĐKH đã đề ra cho nhiệm kỳ 2023-2028.

Ông Nguyễn Quốc Khánh phát biểu tại đại hội

Đại diện Lãnh đạo Viện Khoa học KTTV&BĐKH phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Quốc Khánh (Phó Viện trưởng) ghi nhận những thành tích mà Ban Chấp hành Công đoàn Viện và các Công đoàn viên đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Cùng với đó, ông Khánh mong muốn Ban Chấp hành Công đoàn Viện sẽ tiếp tục phát huy vai trò trong việc xây dựng các phong trào thi đua lao động sáng tạo trong Viện; chấp hành tốt Điều lệ, Nghị quyết và các nội quy Công đoàn; nỗ lực để đáp ứng hết yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Bà Phạm Thị Thanh Ngà (Phó Viện trưởng Viện Khoa học KTTV&BĐKH) bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn Viện khóa mới

Ông Phạm Đình Tuân và ông Nguyễn Văn Thắng tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn Viện nhiệm kỳ mới

Tại Đại hội lần này, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ra 9 đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn Viện Khoa học KTTV&BĐKH khóa XXIV nhiệm kỳ 2023 – 2028 và đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên.

Ông Lê Ngọc Cầu đại diện Ban chấp hành Công đoàn Viện nhiệm kỳ mới phát biểu

Với vai trò là một trong 9 ủy viên được bầu vào Ban chấp hành Công đoàn Viện nhiệm kỳ mới, ông Lê Ngọc Cầu (Phó Viện trưởng Viện Khoa học KTTV&BĐKH) cho biết sẽ phối hợp với các đơn vị chuyên môn để tổ chức thực hiện, hoàn thành tốt Nghị quyết của Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới.