Đại hội đảng viên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 16/6/2020, Đảng Bộ Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu long trọng tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Trần Hồng Thái, Ủy viên ban thường vụ Đảng ủy Bộ TNMT, Trưởng ban tuyên giáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đồng chí Vũ Mai Lan, UV BCH Đảng bộ Bộ TNMT, Phó Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Phó Chủ tịch Công Đoàn Bộ TNMT và đại diện Văn phòng Đảng ủy Bộ, Đại diện các Đảng bộ: Tổng cục KTTV, Cục Biến đổi khí hậu, Viện Khoa học Tài nguyên nướctoàn thể các đảng viên Đảng bộ Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

Đại hội phiên trù bị được tổ chức vào sáng 16/6/2020 và đã bầu đoàn chủ tịch, giới thiệu thư ký Đại hội, thông qua Quy chế đại hội và tóm tắt quy chế bầu cử trong Đảng; báo cáo tình hình đảng viên tham dự đại hội; báo cáo kết quả tổng hợp góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV do đồng chí Doãn Hà Phong trình bày; Báo cáo kết quả tổng hợp góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do đồng chí Nguyễn Xuân Hiển trình bày; Thông qua Dự thảo Chương trình hành động của Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 do đồng chí Trần Trung Thành trình bày.

 

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Đại hội phiên chính thức được diễn ra từ 14g00 chiều ngày 16/6/2020.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Đảng bộ Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã nhấn mạnh: “Toàn thể đảng viên Đảng bộ Viện KTTV&BĐKH đã sôi nổi thi đua, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; Cấp ủy đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, những kết quả đó đã góp phần tích cực vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu lần thứ XX.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, UV BCH Đảng bộ Bộ TN&MT, Bí thư Đảng bộ Viện KTTVBĐKH, Viện trưởng Viện KTTVBĐKH phát biểu khai mạc Đại hội

Với “phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển…”, ý chí quyết tâm xây dựng Đảng bộ Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu trong sạch, vững mạnh, các đại biểu hãy nêu cao ý thức trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, tích cực tham gia đóng góp vào thành công của Đại hội.

Đại hội cũng đã được nghe đông chí Huỳnh Thị Lan Hương trình bày báo cáo tổng kết công tác Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Báo cáo đã nhấn mạnh Các đồng chí trong BCH Đảng bộ Viện đều có năng lực công tác tốt, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, được đảng viên và quần chúng tín nhiệm. Ban Chấp hành đã thể hiện được vai trò trung tâm, thực hiện và giải quyết tốt các nhiệm vụ của BCH với tinh thần trách nhiệm cao, hiệu quả; nội bộ BCH đoàn kết trên tinh thần đấu tranh và xây dựng thẳng thắn, luôn đạt được sự thống nhất cao trong giải quyết mọi công việc của Đảng bộ. Báo cáo cũng đã đưa ra một số chỉ tiêu cơ bản của Đảng bộ Viện nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Đồng chí Huỳnh Thị Lan Hương, Phó Viện trưởng Viện KTTVBĐKH trình bày báo cáo chính trị

Tại Đại hội, đồng chí Trần Hồng Thái, Ủy viên ban thường vụ Đảng ủy Bộ TNMT, Trưởng ban tuyên giáo Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thay mặt Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu chỉ đạo đại hội.

 

Đông chí Trần Hồng Thái, Ủy viên ban thường vụ Đảng ủy Bộ TNMT, Trưởng ban tuyên giáo Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu chỉ đạo

Đại hội đã bầu ban chấp hành Đảng ủy Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 07 đồng chí.

1. Đồng chí: Nguyễn Văn Thắng, Viện trưởng Viện KTTVBĐKH;

2. Đồng chí: Huỳnh Thị Lan Hương, Phó Viện trưởng Viện KTTVBĐKH;

3. Đông chí: Nguyễn Xuân Hiển, Phó Viện trưởng Viện KTTVBĐKH;

4. Đồng chí: Trần Trung Thành, Trưởng phòng KHTC;

5. Đồng chí: Doãn Hà Phong, Trưởng phòng NC Công nghệ;

6. Đồng chí: Vũ Văn Thăng: Giám đốc TT KTKH;

7. Đồng chí: Nguyễn Minh Tuấn, Văn phòng Viện.

 

Ban chấp hành Đảng bộ Viện KTTVBĐKH nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt đại hội

Đại hội cũng đã bầu các đồng chí tham dự đại Hội cấp trên gồm 05 đồng chí (trong đó có 01 đồng chí dự khuyết).

1. Đồng chí: Huỳnh Thị Lan Hương;

2. Đồng chí: Nguyễn Xuân Hiển;

3. Đồng chí: Trần Trung Thành;

4. Đồng chí: Lê Ngọc Cầu;

5. Đồng chí: Doãn Hà Phong (dự khuyết).

Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học KTTVBĐKH khẳng định quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên phát huy thành tích, khắc phục khuyết điểm, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học KTTVBĐKH, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ ba và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Phát biểu bế mạc Đại hội, thay mặt ban chấp hành Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, đông chí Nguyễn Văn Thắng đã phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đảng Bộ cấp trên và hứa sẽ cụ thể hóa bằng những hành động để hoàn thành các nhiệm vụ chỉ đạo của đảng bộ cấp trên và kế hoạch hành động của Đảng bộ Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu nhiệm kỳ 2020-2025 đã được Đại hội thông qua.

 

Toàn thể đại hội

Phòng KHĐT&HTQT

Trả lời