Đánh giá luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS. Hoàng Văn Đại

Ngày 13/11/2020, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức cuộc họp hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho Nghiên cứu sinh Hoàng Văn Đại, ngành: Thủy văn học (mã số: 9440224), đề tài luận án: “Nghiên cứu cơ sở khoa học phân vùng và cảnh báo lũ quét áp dụng thí điểm cho lưu vực sông Ngàn Phố – Ngàn Sâu” với sự hướng dẫn của GS.TS. Trần Hồng Thái và PGS. TS. Lã Văn Chú.

Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng, Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, PGS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, TS. Nguyễn Xuân Hiển, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu , các nhà khoa học trong và ngoài Bộ Tài nguyên Môi trường, cùng một số bạn bè, đồng nghiệp và người thân của nghiên cứu sinh.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở bao gồm: GS. TS. Phạm Thị Hương Lan – Trường Đại học Thủy lợi – Chủ tịch Hội đồng; TS. Đặng Quang Thịnh – Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu – thư ký hội đồng; các phản biện gồm: PGS. TS. Trần Ngọc Anh – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; TS. Nguyễn Anh Đức – Viện Khoa học Tài nguyên nước và 03 ủy viên: PGS.TS. Hoàng Anh Huy – Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường, PGS. TS. Mai Văn Khiêm – Tổng cục Khí tượng Thủy văn, PGS. TS. Nguyễn Thanh Hùng – Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

Sau khi nghe nghiên cứu sinh trình bày luận án và trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng và các khách mời tham dự, Hội đồng chấm luận án đã họp kín và bỏ phiếu. Với kết quả bỏ phiếu 7/7/7 phiếu tán thành, GS.TS. Phạm Thị Hương Lan thay mặt Hội đồng chúc mừng nghiên cứu sinh Hoàng Văn Đại bảo vệ thành công luận án và đồng ý cho NCS tiếp tục bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện.

Một số hình ảnh trong buổi họp: 
 
 
 
 

Trả lời