Đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Phùng Đức Chính

Sáng ngày 10/9, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh (NCS) Phùng Đức Chính với đề tài: “Nghiên cứu cơ chế bồi lấp, xói lở và định hướng các giải pháp ổn định cửa sông Đà Nông tỉnh Phú Yên”; Ngành: Thủy văn học; Mã số: 9440224.

 
Các chuyên gia tham dự hội thảo bằng hình thức trực tuyến 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, thực hiện công văn số 707/BGDĐT-GDĐH, ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá đồ án, luận văn, luận án tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến năm 2021 trong thời gian dịch COVID-19; Quyết định số 113/ QĐ-VKTTVBĐKH ngày 21 tháng 5 năm 2021 của Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu ban hành Quy trình tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ theo hình thức trực tuyến; được sự đồng thuận của Hội đồng, Nghiên cứu sinh, buổi đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Phùng Đức Chính đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Buổi chấm luận án diễn ra tại phòng 131 dành cho NCS trình bày và các điểm cầu ngoài viện dành cho một số thầy cô trong Hội đồng.

 PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng (đại diện cơ sở đào tạo) phát biểu

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện được thành lập theo Quyết định số 205/QĐ-VKTTVBĐKH ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu. Hội đồng gồm 07 thành viên:

– GS. TS. Nguyễn Tùng Phong (Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam) là Chủ tịch Hội đồng;

– TS. Trần Văn Trà (Viện Khoa học Tài nguyên nước) là Ủy viên thư ký;

– Ba Phản biện Hội đồng gồm: PGS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu); PGS. TS. Trần Thanh Tùng (Trường Đại học Thuỷ lợi); TS. Nguyễn Xuân Hiển (Tổng cục Biển và Hải đảo);

– Hai Ủy viên Hội đồng gồm PGS.TS. Trần Ngọc Anh (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên) và PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn (Viện Quy hoạch Thủy lợi).

Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi chấm luận án 

Tham dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Phùng Đức Chính có đại diện cơ sở đào tạo là PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng (Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu), PGS.TS. Phạm Thị Thanh Ngà (Phó Viện trưởng); giáo viên hướng dẫn gồm: PGS.TS. Nguyễn Tiền Giang và PGS.TS. Lương Tuấn Anh cùng các nhà khoa học trong và ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trước Hội đồng, NCS. Phùng Đức Chính đã trình bày các nội dung của luận án. Trong đó, mục tiêu của luận án gồm: Xác định được nguyên nhân và cơ chế của hiện tượng bồi lấp, xói lở và sự dịch chuyển của cửa sông Đà Nông; Định hướng giải pháp ổn định khu vực cửa sông Đà Nông.

 
 NCS. Phùng Đức Chính trình bày các nội dung của luận án

Những đóng góp mới của luận án là nghiên cứu tìm ra nguyên nhân và cơ chế bồi lấp, xói lở khu vực cửa sông Đà Nông; dựa trên nguyên nhân và cơ chế bồi lấp, xói lở đã định hướng giải pháp công trình xây kè chắn cát, giảm sóng ở bờ Bắc cửa sông.

NCS. đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu như: Phương pháp thực địa, khảo sát, lấy ý kiến người dân địa phương và các chuyên gia; Phương pháp phân tích thống kê: (phân tích các yếu tố tác động đến biến động cửa sông); Phương pháp viễn thám, bản đồ địa hình (đánh giá độ dịch chuyển, thay đổi độ rộng cửa sông và tính biến động địa hình đáy) và Phương pháp mô hình thủy thạch động lực (mô phỏng chế độ thuỷ thạch động lực khu vực cửa sông) để chứng minh cho các luận điểm bảo vệ.

Hội đồng và các nhà khoa học tham gia buổi bảo vệ đã đặt ra nhiều câu hỏi, đồng thời đưa ra nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp cho nội dung của Luận án. Luận án đã được các thành viên Hội đồng đánh giá cao về tính mới cũng như nội dung thực hiện. Các thành viên Hội đồng đánh giá NCS. Phùng Đức Chính đủ tiêu chuẩn đạt trình độ tiến sĩ với 7/7 phiếu tán thành trong đó có 1 phiếu xuất sắc. Tuy nhiên, NCS. cần sửa chữa và hoàn thiện Luận án theo Quyết nghị của Hội đồng trước khi nộp cho Thư viện Quốc gia.

 
 

 

Các chuyên gia phản biện nêu nhận xét về luận án. 

Trả lời