Đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Thân Văn Đón

Sáng ngày 16/9, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh (NCS) Thân Văn Đón với đề tài: “Nghiên cứu phân bổ hợp lý nguồn nước mặt cho lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn”; Ngành: Thủy văn học; Mã số: 9440224.

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng đại diện cơ sở đào tạo phát biểu 
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, Bộ GDĐT đã ban hành công văn số 707/BGDĐT-GDĐH, ngày 26 tháng 02 năm 2021, về việc hướng dẫn đánh giá đồ án, luận văn, luận án tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến năm 2021 trong thời gian dịch Covid-19. Ngày 21 tháng 5 năm 2021, Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã ban hành Quyết định số 113/ QĐ-VKTTVBĐKH về việc ban hành Quy trình tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ theo hình thức trực tuyến. 

Thực hiện các nguyên tắc phòng chống dịch nhưng vẫn đảm bảo cho NCS. tốt nghiệp đúng tiến độ, được sự đồng thuận của các thành viên Hội đồng, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Thân Văn Đón theo hình thức trực tuyến tại phòng 131 dành cho NCS trình bày và các điểm cầu ngoài viện dành cho một số thầy cô trong Hội đồng.

 
GS.TS. Phạm Thị Hương Lan là chủ tích Hội đồng 

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện được thành lập theo Quyết định số 209/QĐ-VKTTVBĐKH ngày 09 tháng 8 năm 2021 của Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu. Hội đồng gồm 07 thành viên:

– GS.TS. Phạm Thị Hương Lan (Trường Đại học Thủy lợi) là Chủ tịch Hội đồng;

– TS. Ngô Thị Thủy (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) là Ủy viên thư ký;

– Ba Phản biện Hội đồng gồm: PGS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu); PGS. TS. Nguyễn Thanh Hùng (Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam); PGS.TS. Trần Duy Kiều (Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội);

– Hai Ủy viên Hội đồng gồm PGS. TS. Hoàng Minh Tuyển (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) và TS. Nguyễn Lan Châu (Chuyên gia).

Tham dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Thân Văn Đón có đại diện cơ sở đào tạo là PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng (Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu), PGS. TS. Phạm Thị Thanh Ngà (Phó Viện trưởng); hai giáo viên hướng dẫn là PGS. TS. Lã Văn Chú và TS. Tống Ngọc Thanh cùng các nhà khoa học trong và ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 
NCS. trình bày nội dung luận án 

Trước Hội đồng, NCS. Thân Văn Đón đã trình bày các nội dung liên quan đến luận án. Trong đó, hai mục tiêu được xác định là xây dựng cơ sở khoa học phân bổ nguồn nước mặt hợp lý giữa các vùng, các đối tượng sử dụng nước khu vực hạ lưu sông Vu Gia – Thu Bồn và đề xuất được phương án phân bổ nguồn nước mặt hợp lý và giải pháp, cơ chế sử dụng, quản lý, khai thác hiệu quả nguồn nước mặt trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn.

Bằng cách sử dụng các phương pháp kế thừa, điều tra khảo sát và mô hình toán, sau khi thực hiện khối lượng công việc tính toán lớn thì luận án đã trình bày một cách hệ thống các quan điểm, nguyên tắc, tiêu chí, phương pháp, kỹ thuật phân bổ nguồn nước, từ đó đề xuất sơ đồ quá trình phân bổ nguồn nước cho lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn theo hướng tiếp cận với xu thế hiện đại trong quản lý nguồn nước và phân bổ nguồn nước trên thế giới, đồng thời phù hợp với quan điểm quản lý, chính sách và các quy định hiện hành về phân bổ nguồn nước của tỉnh Quảng Nam và Thành phố Đà Nẵng, cũng như ở trong nước.

Luận án lựa chọn cách tiếp cận phân tích hệ thống, kết hợp với công cụ mô phỏng, phân tích tổng hợp, từ đó lựa chọn phương án PBNNM hợp lý cho lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn trên cơ sở nguồn nước, thứ tự ưu tiên, tỷ lệ phân bổ cho các hộ dùng nước.

Một trong kết quả quan trọng của Luận án là xây dựng được cơ chế về quyền quản lý khai thác, sử dụng hợp lý TNN ở lưu vực sông trên cơ sở lựa chọn phương pháp, thứ tự ưu tiên, tỷ lệ phân bổ nguồn nước mặt cho các đối tượng sử dụng nước mặt và đề xuất giải pháp và cơ chế sử dụng, quản lý khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên nước mặt trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn.

 
PGS.TS. Huỳnh Thị Lan Hương đọc nhận xét 

Sau khi nghe NCS. trình bày, Hội đồng và các nhà khoa học tham gia buổi bảo vệ đã đặt ra nhiều câu hỏi, đồng thời đưa ra nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp cho nội dung của Luận án.

Luận án đã được các thành viên Hội đồng đánh giá cao về tính mới cũng như nội dung thực hiện. Các thành viên Hội đồng đánh giá NCS. Thân Văn Đón đủ tiêu chuẩn đạt trình độ tiến sĩ. Tuy nhiên, NCS. cần sửa chữa và hoàn thiện Luận án theo Quyết nghị của Hội đồng trước khi nộp cho Thư viện Quốc gia.

Dưới đây là hình ảnh về buổi đánh giá luận án:

Trưởng phòng Khoa học Đào tạo và Hợp tác quốc tế tuyên bố lý do 
 
 
Thầy giáo hướng dẫn: PGS.TS. Lã Văn Chú phát biểu 
 
TS. Tống Ngọc Thanh đại diện cơ quan công tác của NCS. phát biểu 
 
PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng đại diện cơ sở đào tạo tặng hoa chúc mừng NCS 
 
Các thầy cô trong Hội đồng chấm luận án chụp ảnh lưu niệm cùng NCS
 
NCS chụp ảnh cùng Lãnh đạo Viện.

Trả lời