Đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Nguyễn Thị Tuyết

Ngày 07 tháng 10 năm 2020, Viện Khoa học hoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Nguyễn Thị Tuyết với đề tài luận án: “Nghiên cứu dự tính khí hậu và khí hậu tương tự ở khu vực Đông Nam Á, ngành: Biến đổi khí hậu, mã số: 9440221.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện được thành lập theo Quyết định số 259/QĐ-VKTTVBĐKH ngày 19 tháng 8 năm 2020 của Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu. Hội đồng gồm 07 thành viên:

GS. TS. Mai Trọng Nhuận ( Đại học Quốc gia Hà Nội) – Chủ tịch Hội đồng;

– TS. Vũ Văn Thăng (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) – Thư kí Hội đồng;

– Ba Phản biện Hội đồng: PGS. TS. Mai Văn Khiêm (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia); TS. Nguyễn Văn Hiệp (Viện Vật lý Địa cầu); TS. Nguyễn Tiến Thành (Trường Đại học Thủy lợi);

– Hai Ủy viên Hội đồng: TS. Phạm Thị Thanh Ngà (Trung tâm Vũ trụ Việt Nam); TS. Nguyễn Thị Hiền Thuận (Chuyên gia).

Tham dự và phát biểu tại buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Nguyễn Thị Tuyết có đại diện cơ sở đào tạo PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng, Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu. Ngoài ra còn có các giáo sư, phó giáo sư và các nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực Biến đổi khí hậu cùng một số cán bộ của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

Hội đồng và các nhà khoa học tham gia buổi bảo vệ đã đặt ra nhiều câu hỏi, đồng thời đưa ra nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp cho nội dung của Luận án. Luận án đã được các thành viên Hội đồng đánh giá cao về tính mới của đề tài, các thành viên Hội đồng đều đánh giá NCS đạt trình độ tiến sĩ. Và đưa ra một số vấn đề để NCS tiếp tục hoàn thiện trước khi nộp thư viện Quốc gia.

Dưới đây là hình ảnh về buổi đánh giá luận án:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trả lời