Đối tác quốc tế

Viện KTTV có mối quan hệ hợp tác quốc tế với các tổ chức sau đây:

STT

Tên đơn vị

Tên viết tắt

Nước

Ngày kí

1

Worldwildlife

WWF

Việt Nam

04/2021

2

Agence Française de Développement

AFD

Pháp

25/03/2021

2

Central Weather Bureau

CWB

Đài Loan

24/12/2018

3

International Research Institute for Climate and Society

IRI

Cô lôm bi a

17/10/2018

4

Hydro and Agro Informatics Institute

HAII

Thái Lan

1/10/2018

5

Hanoi University of Natural Resources and Environment

HUNRE

Việt Nam

25/09/2014

6

GIS Research Center, Feng Chia University

GIS.FCU

Đài Loan

12/3/2014

7

Overseas Environmental Cooperation Center

OECC

Nhật Bản

22/8/2013

8

Asian Disaster Preparedness Center

ADPC

Thái Lan

11/7/2012

9

Geological Survey of Finland

GTK

Phần Lan

8/11/2011

10

Korea Ocean Research and development Institute of/ Maritime and Ocean Engineering Research Institute

KORDI/MOERI

Hàn Quốc

27/1/2011

11

Korea International Cooperation Agency

KOIKA

Hàn Quốc

2010

12

Geological Survey of Finland

GTK

Phần Lan

25/08/2010

13

Viet Nam Red Cross

VNRC

Việt Nam

23/7/2010

14

The International Centre for Water Resources Management

ICE WaRM

Úc

17/6/2010

15

Environmental human resources development

EHRD

Hàn Quốc

26/3/2010

16

The National Institute of Meteorological Research

NIMR

Hàn Quốc

11/3/2010

17

Bjerknes Centre for Climate Research

BCCR

Nauy

Dec-09

18

Monash University

MONU

Úc

13/11/2009

19

The University of Melbourne

UNIMELB

Úc

12/11/2009

20

Leibniz Institute of Ecological Urban and Regional Development)

IOER

CHLB Đức

28/9/2009

21

VN-US Working Group on Climate Change

CCWG

Hoa Kỳ

17/11/2008

22

Korea International Cooperation Agency

KOIKA

Hàn Quốc

2007

Trả lời