El Nino tiếp tục duy trì, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu trong 3 tháng cuối năm

Mới đây, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia đã ban hành bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa trên phạm vi toàn quốc từ tháng 10/2023 đến tháng 3/2024. Báo cáo này đã phân tích, đánh giá tình hình khí tượng thủy văn nổi bật trong hai tháng 7 và 8/2023; dự báo khí tượng, thủy văn, hải văn từ tháng 10-12/2023 và xu thế khí tượng, thủy văn, hải văn từ tháng 01-3/2024.

Bản đồ dự báo tỷ chuẩn lượng mưa (%) tháng 10/2023

Dự báo xu thế khí tượng từ tháng 10-12/2023
Hiện tượng ENSO: Hiện nay, trạng thái khí quyển và đại dương đang trong điều kiện El Nino. Dự báo trong ba tháng tới, El Nino tiếp tục duy trì với xác suất khoảng 90-95%.
– Bão, ATNĐ: Từ nay đến hết năm 2023, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 3-5 cơn bão/ATNĐ, trong đó có khoảng 1-2 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Đề phòng những cơn bão có diễn biến phức tạp cả về quỹ đạo cũng như cường độ.
– Rét đậm, rét hại: Trong thời kỳ đầu mùa Đông năm 2023-2024, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu; rét đậm, rét hại có thể xuất hiện muộn và số ngày rét đậm, rét hại có xu hướng ít hơn so với TBNN.
– Mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá: Dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục hoạt động từ nay cho đến khoảng tháng 11/2023, sau đó có xu hướng dịch xuống phía Nam. Do vậy, ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ còn nhiều ngày mưa rào và dông, có ngày xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, xảy ra nhiều hơn ở khu vực miền Trung. Ngoài ra, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ do chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh nên tiếp tục xuất hiện nhiều ngày có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trên phạm vi cả nước, đặc biệt trong giai đoạn chuyển mùa, tháng 10 và tháng 11/2023.
– Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế-xã hội: Bão/ATNĐ, gió mùa Tây Nam và gió mùa Đông Bắc có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển. Ngoài ra, hiện tượng mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá, rét đậm, rét hại, sương muối có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sức khỏe cộng đồng ở các khu vực trên phạm vi toàn quốc.
– Nhiệt độ trung bình: Tháng 10/2023, trên phạm vi toàn quốc NĐTB phổ biến cao hơn khoảng 0,5-1,00C so với TBNN. Từ tháng 11-12/2023, phổ biến cao hơn từ 0,5-1,50C với TBNN.
– Tổng lượng mưa:
Khu vực Bắc Bộ: TLM từ tháng 10-12/2023 phổ biến cao hơn so với TBNN từ 10-30%; riêng tháng 12/2023 có khả năng cao hơn trên 30% so với TBNN cùng thời kỳ. 
+ Khu vực Trung Bộ: TLM từ tháng 10-11/2023 phổ biến thấp hơn so với TBNN từ 10-30%; riêng khu vực Bắc Trung Bộ trong tháng 11/2023 ở mức cao hơn từ 15-30%. Tháng 12/2023, TLM tại Bắc Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 20-40%, Trung Trung Bộ ở mức xấp xỉ và Nam Trung Bộ phổ biến thấp hơn từ 5-15% so với TBNN cùng thời kỳ.
+ Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: TLM tháng 10/2023 ở mức xấp xỉ TBNN. Tháng 11-12/2023, TLM ở khu vực Tây Nguyên ở mức thấp hơn từ 15-30%, khu vực Nam Bộ ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.
+ Lưu vực sông Mê Công: Khu vực thượng lưu, TLM từ tháng 10-11/2023 phổ biến cao hơn so với TBNN từ 10-20%; tháng 12/2023 cao hơn từ 20-40%. Khu vực trung lưu, TLM từ tháng 10-11/2023 phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN; riêng ở phía Nam thấp hơn khoảng 5-15%; tháng 12/2023 phổ biến cao hơn từ 5-15% so với TBNN. Khu vực hạ lưu, TLM từ tháng 10-11/2023 phổ biến cao hơn so với TBNN khoảng 5-10%; sang tháng 12/2023 ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.

Dự báo xu thế khí tượng từ tháng 01-3/2024
– Hiện tượng ENSO: Dự báo hiện tượng El Nino tiếp tục duy trì trong 3 tháng đầu năm 2024 với xác suất khoảng 85-95% và cường độ có xu hướng giảm dần.
– Bão/ATNĐ: Dự báo từ tháng 01-3/2024, bão/ATNĐ ít có khả năng hoạt động trên khu vực Biển Đông.
– Rét đậm, rét hại: Từ tháng 01-3/2024, số ngày rét đậm, rét hại có khả năng ít hơn so với TBNN và các đợt rét đậm, rét hại có xu hướng không kéo dài.
– Khô hạn: Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng sẽ xảy ra khô hạn kéo dài trong các tháng mùa khô năm 2024.
– Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế-xã hội: Bão/ATNĐ và gió mùa Đông Bắc có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển; hiện tượng rét đậm, rét hại, sương muối có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sức khỏe cộng đồng ở các khu vực miền Bắc. Khu vực phía Nam tình trạng ít mưa, khô hạn, thiếu nước trong các tháng mùa khô năm 2024 sẽ tác động lớn đến các hoạt động sản xuất và đời sống của người dân nơi đây.
– Xu thế nhiệt độ trung bình: Từ tháng 01-3/2024, NĐTB trên hầu khắp cả nước phổ biến cao hơn so với TBNN khoảng từ 0,5-1,50C.
– Xu thế lượng mưa:
+ Khu vực Bắc Bộ:
Tháng 01-02/2024, TLM phổ biến từ 20-60mm, cao hơn TBNN cùng thời kỳ từ 5-15mm. Tháng 3/2024, TLM phổ biến từ 30-60mm, thấp hơn TBNN cũng thời kỳ từ 5-10mm.
+ Khu vực Trung Bộ:
Tháng 01-02/2024, TLM tại khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến cao hơn so với TBNN khoảng từ 5-10mm, riêng phía Nam Nghệ An-Hà Tĩnh cao hơn từ 10-20mm (TLM tháng 01/2024 phổ biến từ 30-60mm, riêng phía Nam Nghệ An-Hà Tĩnh phổ biến từ 60-100mm; tháng 02/2024 phổ biến từ 15-30mm, riêng phía Nam Nghệ An-Hà Tĩnh phổ biến từ 30-60mm). Tháng 3/2024 TLM thấp hơn từ 5-10mm so với TBNN cùng thời kỳ (TLM phổ biến từ 30-60mm).
TLM tại khu vực Trung Trung Bộ trong tháng 01/2024, phổ biến cao hơn so với TBNN từ 10-20mm (TLM phổ biến từ 70-150mm, có nơi cao hơn). Tháng 02-3/2024 TLM phổ biến thấp hơn từ 5-20mm so với TBNN cùng thời kỳ (TLM phổ biến từ 30-60mm).
TLM tại khu vực Nam Trung Bộ từ tháng 01-3/2024 phổ biến thấp hơn so với TBNN khoảng từ 5-15mm (TLM trong tháng 01/2024 phổ biến từ 20-50mm, tháng 02-3/2024 phổ biến từ 15-30mm, có nơi cao hơn).
+ Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ:
Tháng 01-3/2024 phổ biến ít mưa và TLM phổ biến thấp hơn so với TBNN cùng thời kỳ (mưa trái mùa ít có khả năng xảy ra trên khu vực). Dự báo, TLM trong tháng 01-02/2024 trên các khu vực này phổ biến từ 5-15mm, tháng 3/2024 phổ biến từ 15-30mm.
+ Lưu vực sông Mê Công: Khu vực thượng lưu, TLM tháng 01-02/2024 phổ biến phổ biến cao hơn so với TBNN từ 10-20%; sang tháng 3/2024 phổ biến thấp hơn khoảng từ 10-20% so với TBNN cùng thời kỳ. Khu vực trung lưu, TLM từ tháng 01-02/2024 phổ biến ở mức xấp xỉ TBNN, riêng phía Nam thấp hơn từ 10-20% so với TBNN cùng thời kỳ; sang tháng 3/2024 phổ biến thấp hơn khoảng từ 10-30%. Khu vực hạ lưu, TLM từ tháng 01-03/2024 phổ biến thấp hơn từ 20-40% so với TBNN cùng thời kỳ.

Chi tiết Bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa trên phạm vi toàn quốc từ tháng 10/2023 đến tháng 3/2024.