Giấy phép Hoạt động đo đạc và Bản đồ

Tên tổ chức: Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu
Trụ sở chính: Số 23 ngõ 62 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 02437731410
Fax: 02438355993
Email: khoahoc@imh.ac.vn
Quyết định thành lập: Quyết  định số 1899/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 3518/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Cấp phép nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ:
1. Lập dự án, thiết kế kỹ thuật – dự toán nhiệm vụ đo đạc và bản đồ chuyên ngành thuộc lĩnh vực khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu;
2. Kiểm tra chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ chuyên ngành thuộc lĩnh vực khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu;
3. Xử lý dữ liệu ảnh viễn thám.
Thông tin chi tiết về Giấy phép: /files/doc/tapchibiendoikhihau/giay phep do dac.pdf

Trả lời