Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

Ngày 26 tháng 02 năm 2024, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đã ký Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (sửa đổi lần thứ nhất) cho Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, số đăng ký 65/GP-BTNMT. Giấy phép này thay cho Giấy phép số 01 đã cấp ngày 13 tháng 11 năm 2019

Phạm vi hoạt động dự báo, cảnh báo:

Dự báo thời tiết, mưa lớn, bão và áp thấp nhiệt đới; dự báo khí hậu; dự báo thủy triều, mực nước, sóng biển, nước dâng và sóng biển khi có bão; dự báo khí tượng nông nghiệp; dự báo thủy văn, cảnh báo lũ quét trên toàn lãnh thổ Việt Nam

Thông tin Giấy phép xem tại đây