Giấy phép về Hoạt động dự báo, cảnh báo Khí tượng Thủy văn

Ngày 13/11/2019, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký Giấy phép số 01 về Hoạt động dự báo, cảnh báo Khí tượng Thủy văn cho Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu. 
Phạm vi hoạt động dự báo, cảnh báo: Dự báo thời tiết, mưa lớn, bão và áp thấp nhiệt đới; dự báo khí hậu; dự báo thủy triều, mực nước, sóng biển, nước dâng và sóng biển khi có bão; dự báo khí tượng nông nghiệp; dự báo thủy văn, cảnh báo lũ quét trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
Đối tượng cung cấp thông tin dự báo, cảnh báo: Các tổ chức, cá nhân và cộng đồng.
Phòng KHĐTHTQT
 

Trả lời