Hội đồng cấp cơ sở xét duyệt thuyết minh nhiệm vụ cấp quốc gia

Chiều ngày 1/2, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KTTVBĐKH) đã tổ chức họp Hội đồng cấp cơ sở xét duyệt thuyết minh nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Quốc gia thuộc chương trình KC.09/21-30.

TS. Nguyễn Quốc Khánh chủ trì buổi họp

Hội đồng diễn ra dưới sự chủ trì của TS. Nguyễn Quốc Khánh (Phó Viện trưởng Viện KTTVBĐKH) với sự tham gia của các thành viên trong hội đồng và nhóm thực hiện đề tài.

Tại hội đồng, TS. Lê Quốc Huy đã đại diện nhóm nghiên cứu trình bày các nội dung chính của đề tài “Nghiên cứu xác định các mức cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nước biển dâng chi tiết một số khu vực trọng điểm ven biển Việt Nam”.

TS. Lê Quốc Huy trình bày nội dung của đề tài

Sau khi nghe mục tiêu, nội dung và kết quả dự kiến của đề tài, các thành viên của Hội đồng đã lần lượt đưa ra ý kiến góp ý để nhóm thực hiện chỉnh sửa trước khi nộp đề xuất.