Hội đồng cấp cơ sở xét duyệt thuyết minh nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ mở mới năm 2024

Sáng ngày 17/7, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức họp Hội đồng cấp cơ sở xét duyệt thuyết minh nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ mở mới năm 2024.

 TS. Nguyễn Quốc Khánh chủ trì buổi họp hội đồng

Cụ thể, TS. Nguyễn Quốc Khánh đã lần lượt chủ trì hai hội đồng xét duyệt thuyết minh cho hai đề tài là “Nghiên cứu, ứng dụng mô hình mã nguồn mở SCHISM trong dự báo mực nước tổng cộng (thủy triều, nước dâng do bão, gió mùa và sóng) cho vùng cửa sông ven biển”, mã số TNMT.2024.06.03 và “Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhận tạo kết hợp viễn thám trong cảnh báo nguy cơ ngập lụt do mưa lớn, triều cường cho các đô thị ven biển”, mã số TNMT.2024.06.04.

 Thạc sĩ Phạm Văn Tiến trình bày nội dung đề tài mã số TNMT.2024.06.03

TS. Nguyễn Văn Hồng trình bày nội dung đề tài mã số TNMT.2024.06.04

Tại mỗi hội đồng, chủ nhiệm đề tài đã trình bày tổng quan chung về tính cấp thiết, nội dung nghiên cứu và các sản phẩm dự kiến. Các thành viên hội đồng sau đó đã lần lượt đặt câu hỏi, cho ý kiến nhận xét góp ý để chủ nhiệm đề tài hoàn thiện đề cương, chuẩn bị cho các công đoạn tiếp theo.