Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS. Đào Hương Giang

Sáng ngày 17/11, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của nghiên cứu sinh (NCS) Đào Hương Giang với đề tài: “Nghiên cứu lượng giá tổn thất kinh tế do suy thoái hệ sinh thái vùng biển đảo Phú Quốc dưới tác động của biến đổi khí hậu”; Ngành: Biến đổi khí hậu; Mã số: 9440221.

PGS. TS. Nguyễn Thế Chinh chủ trì buổi đánh giá

Buổi chấm luận án diễn ra dưới sự chủ trì của PGS. TS. Nguyễn Thế Chinh, Chủ tịch Hội đồng. Các thành viên trong Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS. Đào Hương Giang gồm: TS. Đặng Quang Thịnh (Viện Khoa học KTTV&BĐKH) là ủy viên thư ký; GS.TSKH. Phạm Hoàng Hải (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) là ủy viên phản biện 1; PGS.TS. Lê Thu Hoa (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân) là ủy viên phản biện 2; PGS.TS. Nguyễn Trung Thành (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên), PGS.TS. Đinh Đức Trường (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân) và TS. Nguyễn Thế Tưởng (Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển bên vững) là ủy viên.

TS. Đặng Quang Thịnh công bố các điều kiện để được đánh giá luận án cấp cơ sở theo qui định

Tại buổi đánh giá, các thành viên trong Hội đồng đã nghe NCS. Đào Hương Giang trình bày tóm tắt các nội dung của luận án. Trong đó, mục tiêu của luận án là đánh giá được tổn thất kinh tế của hệ sinh thái vùng biển đảo Phú Quốc do biến đổi khí hậu dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm giảm tổn thất kinh tế tại khu vực này có nguyên nhân từ biến đổi khí hậu.

Với mục tiêu đặt ra, luận án tập trung nghiên cứu các giá trị tổn thất kinh tế do suy thoái hệ sinh thái (HST) dưới tác động của BĐKH bao gồm: Các giá trị sử dụng trực tiếp (khai thác thủy sản và du lịch); các giá trị sử dụng gián tiếp (phòng hộ, chống xói lở, bảo vệ bờ biển; hấp thụ CO2; cung cấp môi trường sống (sinh cư), nguồn giống thủy sản; và giá trị phi sử dụng (bảo tồn, khôi phục và phát triển các HST phục vụ đóng góp cho nghiên cứu, giáo dục, sinh kế, … cho thế hệ mai sau). Các giá trị này được nghiên cứu tại vùng đảo và biển ven đảo Phú Quốc từ năm 2018 và dự báo đến năm 2050.

Các thầy cô trong hội đồng nghe NCS trình bày nội dung luận án

Sau thời gian thực hiện NCS. Đào Hương Giang đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu như: Làm rõ cơ sở lý luận, phương pháp dự báo suy thoái và lượng giá tổn thất kinh tế của HST điển hình biển đảo Phú Quốc. Dự báo mức độ suy thoái các hệ sinh thái điển hình biển đảo Phú Quốc (san hô, cỏ biển, rừng ngập mặn, rừng trên đảo) trong điều kiện BĐKH. Lượng giá được tổn thất kinh tế do suy thoái các hệ sinh thái điển hình biển đảo Phú Quốc trong điều kiện BĐKH. Đề xuất các giải pháp nhằm giảm tổn thất kinh tế do suy thoái các hệ sinh thái tiêu biểu biển đảo Phú Quốc.

NCS. Đào Hương Giang giải trình một số câu hỏi của các thầy cô

Kết thúc phần trình bày của NCS, các thầy cô trong Hội đồng đã đưa ra nhiều ý kiến nhận xét, đánh giá Luận án. Sau phiên họp kín, các thành viên trong Hội đồng đánh giá Luận án của NCS. Đào Hương Giang đạt yêu cầu nhưng cần tiếp tục chỉnh sửa để chuẩn bị cho buổi đánh giá cấp Viện.

Trả lời