Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Thị Ngọc Hà

Sáng ngày 23/12, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án cấp Viện cho nghiên cứu sinh (NCS) Hoàng Thị Ngọc Hà với đề tài: “Nghiên cứu tăng cường khả năng chống chịu biến đổi khí hậu của hệ sinh thái- xã hội tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định”, ngành: Biến đổi khí hậu; Mã số: 9440221.

TS. Trần Thục chủ trì buổi đánh giá

Buối đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Hoàng Thị Ngọc Hà diễn ra dưới sự chủ trì của GS. TS. Trần Thục (Chủ tịch Hội đồng) với sự tham gia của đại diện cơ sở đào tạo là PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng (Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) cùng đại diện các cơ quan phối hợp đào tạo với Viện và các chuyên gia thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường.

Trước đó, ngày 11/11, Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Thị Ngọc Hà đã được thành lập theo Quyết định số 260/QĐ-VKTTVBĐKH, ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Viện Trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu với 7 thành viên gồm: GS. TS. Trần Thục (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) là Chủ tịch Hội đồng; TS. Đặng Quang Thịnh (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) là Ủy viên Thư ký; GS. TS. Nguyễn Tuấn Anh (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) là Ủy viên phản biện 1; PGS. TS. Nguyễn Thế Chinh (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) là Ủy viên phản biện 2; PGS. TS. Nguyễn Danh Sơn (Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam) là Ủy viên phản biện 3; PGS. TS. Đoàn Hương Mai (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên) và PGS. TS. Lưu Thế Anh (Viện Tài nguyên và Môi trường) là Ủy viên.

NCS. Hoàng Thị Ngọc Hà trình bày nội dung luận án

Trước các thành viên Hội đồng, NCS. Hoàng Thị Ngọc Hà trình bày tóm tắt các nội dung của luận án. Trong đó, đặc biệt đề cập đến những điểm mới của luận án là xây dựng được bộ chỉ số đánh giá khả năng chống chịu biến đổi khí hậu (BĐKH) của hệ sinh thái – xã hội (ST-XH) huyện Giao Thủy phù hợp với điều kiện Việt Nam trên cơ sở phương pháp đánh giá chỉ số chống chịu thiên tai, khí hậu (CDRI); Đã phân vùng ST-XH cho địa bàn huyện Giao Thủy trong đánh giá tác động của BĐKH, đánh giá khả năng chống chịu (KNCC) BĐKH và đề xuất các giải pháp tăng cường khả năng chống chịu của hệ ST-XH theo tiếp cận thích ứng dựa vào hệ sinh thái; và Luận án đã áp dụng lý thuyết về ST-XH trong điều kiện, bối cảnh của vùng đồng bằng ven biển phía bắc Việt Nam.

Công trình nghiên cứu của NCS. Hoàng Thị Ngọc Hà được đánh giá có nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn lớn. Cụ thể, về mặt khoa học, luận án đã hát triển quan điểm tiếp cận “hệ sinh thái – xã hội” trong bối cảnh địa phương để đánh giá KNCC, thích ứng với BĐKH; Phát triển phương pháp đánh giá KNCC BĐKH của hệ ST-XH thông qua bộ chỉ số đánh giá thực tế các nguồn lực cho thích ứng với BĐKH và phát triển.

Về ý nghĩa thực tiễn, nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp tăng cường KNCC, thích ứng BĐKH theo tiếp cận dựa vào HST và các kết quả từ luận án có thể áp dụng cho triển khai, lồng ghép vào các chương trình, kế hoạch thích ứng với BĐKH và phát triển sinh kế tại địa phương gắn với bảo tồn thiên nhiên, đồng thời áp dụng với các địa bàn có điều kiện tương tự.

Hội đồng đánh giá luận án

Sau phần trình bày của NCS. Hoàng Thị Ngọc Hà, các thầy cô trong Hội đồng đã lần lượt đọc ý kiến phản biện. Kết thúc phiên họp kín, các thành viên Hội đồng đánh giá NCS. Hoàng Thị Ngọc Hà đủ tiêu chuẩn đạt trình độ tiến sĩ với 1/7/7 phiếu tán thành xuất sắc. Tuy nhiên, NCS. cần sửa chữa và hoàn thiện Luận án theo Quyết nghị của Hội đồng trước khi nộp cho Thư viện Quốc gia.

Một số hình ảnh của buổi chấm luận án tiến sĩ của NCS. Hoàng Thị Ngọc Hà:

PGS.TS Nguyễn Văn Thắng, đại diện cơ sở đào tạo phát biểu và tặng hoa NCS

Giáo viên hướng dẫn nhận xét về NCS

 Các thầy trong Hội đồng chụp ảnh cùng NCS

NCS phát biểu và tặng hoa lãnh đạo cơ sở đào tạo, giáo viên hướng dẫn.

Trả lời