Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo thông qua cấp bằng tiến sĩ cho NCS. Trần Phương

Chiều ngày 03/12/2020, tại Phòng 116 Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức cuộc họp Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo của Viện thông qua cấp bằng tiến sĩ cho NCS. Trần Phương với tên đề tài luận án: “Nghiên cứu hiệu quả kinh tế của các giải pháp công nghệ giảm phát thải khí nhà kính trong xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở Thành phố Hà Nội”.

 
PGS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương chủ trì buổi họp 

Dưới sự chủ trì của PGS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương – Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Phòng KHĐT&HTQT đã đọc biên bản tổ thẩm tra quá trình đào tạo và chất lượng luận án của NCS. Tất cả các thành viên trong Hội đồng đánh giá cao năng lực nghiên cứu, những kết quả đạt được của NCS trong thời gian qua.

Tổng hợp phiếu đánh giá cấp bằng tiến sĩ với số phiếu phát ra là 25 phiếu và thu vào là 25 phiếu thì Chủ tịch Hội đồng kết luận: NCS được nhận học vị tiến sĩ sau cuộc họp ngày 3 tháng 12 năm 2020.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi họp thông qua cấp bằng tiến sĩ:

 
 
 
 
 
 
 
 

Trả lời